Kundvagnen


 
Den delade staden
Att segregation är ett samhällsproblem är en självklarhet för de flesta. Vilka processer är det som ligger bakom segregationen?  >>>
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>

Välkommen till Boréas bokbutik!

 

Marianne Liliequist & Karin Lövgren (red) – Tanten, vem är hon? En (t)antologi 208,00 kr
Tanten, vem är hon?Tanten, vem är hon? Hon tillskrivs ofta motsägelsefulla egenskaper: trygghet och beständighet, men också osynlighet och maktlöshet. Hon är både tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra.
Köp
Johan Bergman – Kulturfolk eller folkkultur? 222,00 kr
Kulturfolk eller folkkultur?Under 1960-talet växte debatten om kulturens koppling till samhället, politiken och demokratin. Många av de frågor som då stod i fokus är fortfarande lika aktuella: Behövs kulturen? Är det staten eller marknaden som ska bestämma kulturens villkor?
Köp
Bo Nilsson – Kiruna. Staden som ideologi 194,00 kr
Kiruna. Staden som ideologiKiruna är projektstaden i norr, som lever för och av sin gruvbrytning. Under senare tid har staden uppmärksammats därför att den fortsatta malmbrytningen kräver att staden omlokaliseras. Vilket Kiruna är det som ska flyttas och fortsätta att symbolisera Kiruna, fast på en annan plats?
Köp
Samuel Edquist – En folklig historia 250,00 kr
En folklig historiaDet sägs ibland att svenskar är historielösa. Men vad innebär det egentligen att vara intresserad av historia? Måste det handla om krig, kungar och omvälvningar?
Köp
Rebecka Lennartsson m.fl. (red) – Tidens termik 194,00 kr
Tidens termikÄr farten vår tids främsta signum? Den är på en och samma gång hisnande och berusande, löftesrik och skrämmande. I vår tid lovprisas ofta ­hastighet, men den hastighet som omfattar kroppen, själen och samhället i stort, innebär också en rad nya risker.
Köp
Marie Carlson & Annika Rabo (red) – Uppdrag mångfald 215,00 kr
Uppdrag mångfaldVarför beskrivs lärarutbildningen ofta som problematisk? Nya direktiv och reformer avlöser ständigt varandra och nya lärar­utbildningar lanseras som ”annorlunda” och ”bättre”. Enligt dessa direktiv är en del av lösningen det viktiga mångfaldsuppdraget.
Köp
Gunnela Björk – Olof Palme och medierna 222,00 kr

Olof Palme och mediernaOlof Palme betraktade medierna som viktiga och självklara politiska kanaler. Han bidrog aktivt till att skapa nya normer för förhållandet mellan medier och politik. Gunnela Björk har undersökt den bild av Olof Palme som växte fram i medierna från början av 1950-talet till 1980-talet.

Köp
Erling Bjurström – Ungdomskultur, stil och smak 222,00 kr
Ungdomskultur, stil och smakVad styr unga människors känsla för stil och smak? I denna bok ges en överblick över moderna och urbana ungdomsstilars framväxt och utveckling i Sverige.
Köp
Bo Nilsson – Brottsoffer 187,00 kr
BrottsofferVad innebär det att vara ett brottsoffer? Vilka föreställningar har vi om människor som blivit utsatta för kriminalitet?
Köp
Marianne Liliequist – Våp, bitchor och moderliga män 174,00 kr
Våp, bitchor och moderliga mänOm såpoperans bilder av kvinnligt och manligt. Kvinnor känner igen sig i den traditionella såpoperan därför att den berättar något viktigt om deras liv: sagan om kvinnlighetens eviga triumf och nederlag.
Köp
Ulf Dahlquist – Större våld än nöden kräver? 201,00 kr
Större våld än nöden kräver?En studie av medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995. Vilken grund har den stundtals mycket heta pressdebatten i forskningen om medievåldseffekter? Hur har man i debatten beskrivit utbudet av "våldsfilmer"?
Köp
Göran Bolin – Filmbytare 208,00 kr
FilmbytareVideovåld är ett begrepp som får de flesta vuxna att reagera. Men vad gör ungdomar när de tittar på dessa filmer? Vilka betydelser lägger de till de våldsamma bilderna? Finns det likheter mellan dessa ungdomar och andra mediebrukare?
Köp
Erling Bjurström – Högt & lågt 0,00 kr
Högt och lågtVad styr unga människors smak och känsla för stil? Hur ser de själva på olika stilar? Här studeras de sociala förutsättningarna för ungdomars smak, liksom det spel som styr deras förhållningssätt till olika kulturformer och stilar.
Köp
Peter Stern – Prisoners of the Crystal Palace 194,00 kr
Prisoners of the Crystal PalaceOm den moderna vetenskapens organisering i nätverk, där forskarna är invävda i kognitiva och sociala band som både fängslar dem och gör produktionen av kunskap möjlig.
Köp
Peter Waara – Ungdom i Gränsland 201,00 kr
Ungdom i GränslandHur föreställer sig ungdomar sin egen vuxenhet? Var vill de bo och vilket arbete vill de ha? Hur resonerar man kring sitt eget liv i termer av könsroller och könsidentiteter?
Köp