Kundvagnen


 
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Transnationella rum
Migranters kontakter med sina tidigare hemländer ger upphov till sociala, politiska, ekonomiska, kulturella aktiviteter som överskrider nationsgränser. Nya perspektiv på internationell migration. Läs mer!
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Tanten, vem är hon?
Tanten är oftast en äldre kvinna. Hon är tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra. Men när blir man egentligen tant?  >>>
Bortom girigheten
Vilka överväganden får mäklare, bankchefer och finansiella rådgivare att missbruka sin position och lägga beslag på andra människors pengar? Social status har visat sig vara en viktig driv­kraft, liksom rädslan för att berätta om skulder och misslyckade affärer som kan sätta betydelsefulla livsprojekt på spel.  >>>
Metropolit
I det omdebatterade Metropolitprojektet har forskare i drygt 20 år följt mer än 15 000 barn som var födda 1953. Det handlade om att undersöka samhällets sociala skiktning, orsaker till brottslighet, uppväxtfamiljens betydelse för skolresultat och mycket annat. Kort sagt att svara på frågan varför vissa klarar sig bättre än andra.  >>>
Stefan Svallfors - Sidospår. Essäer om klass och politik
Pris: 136,00 kr (128,30 kr)
Artikelnr: 154, isbn 978-91-89140-12-7
 Köp

Sidospår. Essäer om klass och politikSidospår. Essäer om klass och politik

Stefan Svallfors
isbn 978-91-89140-12-7, 128 sidor

I Sidospår kastas nytt ljus över klassamhällets förändring, politikens möjligheter och välfärdsstatens kris. I elva essäer samsas här Karl Marx med Bruce Springsteen, Ken Loach med Margaret Thatcher, Göran Persson med Pierre Bourdieu och Anthony Giddens. Med iakttagelser från stadsvandringar i London, daghemsdebatter i Umeå och valkampanjer i Nya Zeeland, spänner boken från det stora till det lilla, från det nära till det avlägsna. Den hålls samman av en stillsam vrede över sakernas tillstånd och den samtida debattens torftighet.

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitet.

* * *

"En liten lampa skruvas sakta upp i skymningen." (Göran Greider, författare och chefredaktör för Dala-Demokraten)

"Stefan Svallfors bok bekräftar åter igen att det är sociologer som har något intressant att säga om världens tillstånd." (Björn Elmbrant, författare och journalist i radions P 1)

"Stefan Svallfors är en av Sveriges mest framstående forskare om välfärdspolitikens förutsättningar. /.../ Svallfors förmåga att skärskåda några av samtidens stora ikoner på den samhällsvetenskapliga himmeln är utomordentligt befriande. När andra bugar sig för de stora namnen, står Stefan Svallfors upp och säger att ibland är kejsarna pinsamt lättklädda. När man har fått nog av allsköns modetrender i tänkande om vart den sociala utvecklingen är på väg, är det en lisa att få läsa Svallfors analyser." (Bo Rothstein, professor i Statsvetenskap)

"... viktig, lättläst och engagerande, i en tid när många oroar sig för den nya ekonomin och globaliseringen." (Anders Weidung, BTJ 2000.03.27)

"Svallfors förenar Feldt/Eklunds elegans och fågelperspektiv med Myrdal/Palms hjärta och underifrånperspektiv och det sena 1900-talet faller på plats. Här görs rent hus med myter, lögner och allsköns bråte /.../ Svallfors visar på klassmönstrens beständighet, välfärdsstatens urholkning, de misslyckade systemskiftena i australasien, han diskuterar New Labour, Giddens, Polanyi, m fl. Allt med en lätthet och tydlighet som gör det lätt för läsaren att följa med. /.../ En uppfriskande respektlöshet visas både Giddens och Bourdieu." (Torkel Kjellman, Socialistiskt Forum 2000.05.02)

"I den nya artikelsamlingen fortsätter Svallfors att gå i närkamp med nyliberaler och socialdemokratiska "tredje vägare" i Blairsk tappning. /.../ Lungt och metodiskt skalar Svallfors sig genom lagren av retorik för att nå fram till kärnan: det centrala i ett klassförhållande är inte om man producerar varor eller tjänster utan vilka maktrelationer som är "inskrivna" i själva anställningsförhållandet. /.../ Lika klargörande är Svallfors när han diskuterar ett fenomen som varje svensk kommunmedborgare har blivit varse under senare tid: vem ska ställas till ansvar när till exempel sjukvården eller skolorna drabbas av nedskärningar?" (Anders Sjögren, Västerbottens-Kuriren 2000.05.04)

"Mest får man lust att bara applådera." (Björn Gunnarsson, LO-tidningen 2000.05.19)

"...välgörande nya perspektiv som stimulerar till fördjupade studier." (Lars-Ola Johansson, Länstidningen Östergötland 2000.05.19)

"Med 'Sidospår - essäer om klass och politik' befäster han sin ställning som en av landets mest engagerade och vederhäftiga vänsterdebattörer. /.../ Svallfors vågar, det är bra." (Jan Karlsson, Östgötakorrespondenten 2000.06.05, Kvällsposten 2000.08.04)

"Behändig samling artiklar av umeåsociologen om klass och politik. En kylig dusch för dem som tror att klassamhället stormades och revs av Jonas Birgersson." (Sara Danius, Arena nr 4, 2000.08.31)

"...lätt och medryckande. Han [Stefan Svallfors] är tydlig och använder vardagsnära exempel. /.../ Sidospår övertygar om att det gamla klassamhället är allerstädes närvarande. I stället är det samhällsdebatten som är ihålig." (Anneli Jordal, Kulturnytt, P1)

"Från snacket om historiens slut och Margret Thatcher gör vi en resa till Tony Blair och den nya mitten. Svallfors attackerar allihop med sin vassa penna. När andra bugar sig för stora namn pekar Svallfors i stället på kejsarens nya kläder. /.../ Med särskild vrede plockar han isär myten om kunskapssamhället, som av somliga sägs ha ersatt klassamhället. Han avrättar myten om kunskapssamhället med övertygande statistiska salvor och avfärdar nyliberalernas vision om ett samhälle som belönar den duktige och intelligente." (Henning Süssner, Flamman 2000.09.14)

"Det är utomordentligt befriande att läsa denna analys av en verklighet som vi som individer känner igen, men som vi i den nattsvarta nyliberala propagandans epok får söka med ljus och lykta efer. Sidospår utgör verkligen ett litet ljus i mörkret. " (Ove Holmström, Internationalen 2000.10.19)