? Boréa Bokförlag. Forskning för en bred samhällsintresserad publik.
Kundvagnen


 
I väntan på asyl
Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner?  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas i ­modern stadsutveckling. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv ­undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Metropolit
I det omdebatterade Metropolitprojektet har forskare i drygt 20 år följt mer än 15 000 barn som var födda 1953. Det handlade om att undersöka samhällets sociala skiktning, orsaker till brottslighet, uppväxtfamiljens betydelse för skolresultat och mycket annat. Kort sagt att svara på frågan varför vissa klarar sig bättre än andra.  >>>
Bengt Starrin & Ronny Svensson (red) - Sverige efter välfärdskrisen
Pris: 187,00 kr (176,42 kr)
Artikelnr: 137, isbn 978-91-89140-03-5
 Köp

Sverige efter välfärdskrisenSverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och hopp

Bengt Starrin & Ronny Svensson (red)
isbn 978-91-89140-03-5, 208 sidor 

Utvecklingen i Sverige under 1990-talet har på många sätt varit problematisk. Arbetslösheten har nått nivåer som tidigare varit otänkbara. En väsentlig del av den materiella och ekonomiska vardagstryggheten har försvunnit för stora grupper i samhället. Stor oro och osäkerhet inför framtiden har uppstått. I praktiken har vi redan fått ett tvåtredjedelssamhälle, där den s k marknaden i allt större utsträckning fått styra den politiska dagordningen.

Författarna till boken Sverige efter välfärdskrisennöjer sig inte med en kritisk granskning av det svenska samhället och den svenska välfärden. Man pekar i stället på möjligheter och alternativa vägar för att skapa ett solidariskt samhälle där arbetslösheten sjunker och tryggheten ökar: Genom att utveckla de demokratiska styrformerna, ta makten över den lokala arenan samt stärka de folkliga rörelserna på alla nivåer, går det att skapa ett rättvist samhälle där alla har meningsfyllda arbeten och ett bra liv även på 2000-talet.

Författare: Stefan Carlén, Bengt Dahlgren, Mats Forsberg, Lena Gonäs, Philip Johnsson, Ingemar Lindberg, Margareta Persson, Stefan de Vylder, Gunilla Wettergren & Bengt Hallberg, Joachim Vogel, Bengt Starrin, Ronny Svensson.

* * *

"Öka stödet till lokala förändringar! /.../ - Priset för den höga arbetslösheten är minskad självkänsla, förnedring och ohälsa. Därför är en kamp för jobben också en kamp för välfärd, menar Bengt Starrin." (Jonny Olsson, Nya Wermlands-Tidningen 98.09.23)

"Svensk ekonomi är barnfientlig. - Den ekonomiska politiken har under 90-talet varit extremt barnfientlig. Kritiken kommer från nationalekonomen Stefan de Vylder, som medverkar i en ny bok, "Sverige efter välfärdskrisen"". (Björn Öijer, SIF-tidningen nr 15-1998)

"Arbetslöshet och klassklyftor ökar i Sverige. Men det betyder inte att den svenska välfärden numera ser ut som vilket annat västeuropeiskt land som helst. I boken Sverige efter välfärdskrisen slår Joachim Vogel hål på den föreställningen om att den svenska modellen fullständigt skulle ha kapsejsat." (Mats Wingborg, LO-tidningen nr 27-98)

"Den kollektiva egoismen. Solidariteten med svaga och utsatta grupper har alltid varit en grundsten i det svenska samhällsbygget. Eller hur? Vi är nog många som spontant håller med. Under 1900-talet har fattigdomen i det närmaste utrotats, de ohygieniska bostäderna försvunnit och välståndet spridits relativt jämnt över befolkningen. Många har anledning att känna stolthet över resultatet. Men hur solidariskt är samhället? Svaret beror på ur vems perspektiv man betraktar utvecklingen. /.../ - Det här kan också beskrivas som kollektiv egoism, säger Margareta Persson. Så länge alla fick det bättre kunde solidariteten också omfatta grupper som man egentligen inte identifierade sig med, t ex handikappgrupper." (Anders Ljungberg, Social Försäkring nr 8-98)

"Hur är det egentligen ställt med Sverige inför det kommande milleniumskiftet? I denna antologi, författad av tretton välrenommerade samhällsforskare och debattörer /.../ ges perspektiv på den centrala fråga. /.../ Denna välskrivna bok vänder sig till alla som är intresserade av aktuella samhällsfrågor." (Anders Östnäs, BTJ)

"Kan man begära sin röst tillbaka - Inte konstigt om den representativa demokratin vittrar sönder. /.../ Bokens många författare är djupt bekymrade över 90-talets utveckling och över de antal människor som ställts utanför samhället, med allt mindre förtroende för de demokratiska möjligheterna." (Margareta Norlin, Arbetet Nyheterna 98.10.28)

"...tycker jag att antologin genom sin bredd, vidgar perspektiven på välfärdskrisen. De flesta författarna förmedlar också en välgörande optimism om möjligheterna i framtiden, efter alla dystra besked vi fått oss till livs under så många år, och som skapat uppgivenhetskänslor hos så många. Kanske handlingskraft och framtidstro nu börjar vakna på allvar i landet inför 2000-talet?" (Ulf G. Conrah, Socionomen nr 2-99)

"...ger en smått heltäckande analys av det politiska, ekonomiska och sociala tillståndet i dagens Sverige. Trots det kritiska förhållningssättet förmedlar den, med de många förslagen till förbättringar, framtidsoptimism." (Lars-Ola Johansson, Länstidningen Östergötland 99.04.09)

calzado tory burch
comprar tory burch
diseñador tory burch
tory burch 2015
tory burch azules precio
tory burch bridal
tory burch calzado
tory burch classic
tory burch comprar
tory burch madrid
tory burch madrid precios
tory burch moda
tory burch novias precios
tory burch online
tory burch online comprar
tory burch online españa
tory burch online kaufen
tory burch online madrid
tory burch online outlet
tory burch online store
tory burch online store australia
tory burch online store españa
tory burch online store europe
tory burch online store italia
tory burch online store spain
tory burch online store uk
tory burch outlet
tory burch outlet barcelona
tory burch outlet españa
tory burch outlet las rozas village
tory burch outlet madrid
tory burch outlet online
tory burch outlet online españa
tory burch outlet online zapatos
tory burch outlet opiniones
tory burch para novias zapatos novia
tory burch precios
tory burch precios 2013 zapatos
tory burch precios madrid
tory burch precios nueva york
tory burch precios outlet
tory burch sale
tory burch segunda mano
tory burch sexo en nueva york
tory burch shoes outlet
tory burch tienda official
tory burch tienda online
tory burch tiendas
tory burch tiendas barcelona
tory burch tiendas en españa
tory burch tiendas madrid
tory burch tiendas moda
tory burch tiendas online
tory burch venta online
tory burch wedding
tory burch zapatos
tory burch zapatos azules
tory burch zapatos azules precio
tory burch zapatos baratos
tory burch zapatos hombre
tory burch zapatos novia
tory burch zapatos novia precio zapatos
tory burch zapatos online
tory burch zapatos outlet
tory burch zapatos outlet zapatos
tory burch zapatos para hombre
tory burch zapatos precio
marca tory burch
rozas village tiendas
sandalias tory burch
venta tory burch
vestidos tory burch
zapatos tory burch online
zapatos tory burch online españa
zapatos tory burch outlet
tory burch zapatos mujer
tacones tory burch precio
zapatos tory burch segunda mano
zapatos tory burch outlet online
comprar zapatos tory burch
tory burch calzado zapatos para caballero
zapatillas tory burch hombre
bambas tory burch
tory burch mercadolibre
tenis tory burch masculino
precio de zapatillas tory burch originales
tory burch men precio
tory burchs mercadolibre
tory burch rebajas
outlet de tory burch
zapatos baratos tory burch
zapatos de tory burch precio
site officiel de tory burch
zapatos tory burch imitacion
tory burch catalogo
zapatos tory burch baratos
tory burch outlet online store
zapatos tory burch originales
tory burch precios españa
comprar zapatos tory burch españa
tory burch españa outlet
zapatos tory burch outlet españa
tory burch madrid outlet
zapatos tory burch españa
tory burch españa tienda
replicas tory burch españa
zapatos tory burch pumps
zapatos tory burch burlesque
zapatos estilo tory burch
comprar zapatos tory burch falsos
zapatos tory burch ofertas
cuanto cuestan unos tory burch
tory burch falsificaciones
zapatos imitacion tory burch españa
comprar zapatos estilo tory burch
comprar zapatos tory burch imitacion
imitacion tory burch online
imitacion tory burch baratos
imitacion tory burch precios
ofertas zapatos tory burch
cuanto cuestan unos tory burch shoes
tory burch ofertas
zapatos tory burch imitaciones
comprar zapatos tory burch online
zapatos tory burch precio
zapatos tory burch rebajas
zapatos tory burch falsos
comprar zapatos tory burch baratos