? Boréa Bokförlag. Forskning för en bred samhällsintresserad publik.
Kundvagnen


 
I väntan på asyl
Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner?  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas i ­modern stadsutveckling. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv ­undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Metropolit
I det omdebatterade Metropolitprojektet har forskare i drygt 20 år följt mer än 15 000 barn som var födda 1953. Det handlade om att undersöka samhällets sociala skiktning, orsaker till brottslighet, uppväxtfamiljens betydelse för skolresultat och mycket annat. Kort sagt att svara på frågan varför vissa klarar sig bättre än andra.  >>>
Kerstin Jacobsson - Så gott som demokrati
Pris: 222,00 kr (209,43 kr)
Artikelnr: 122, isbn 978-91-972690-8-7
 Köp

Så gott som demokratiSå gott som demokrati.
Om demokratifrågan i EU-debatten

Kerstin Jacobsson
isbn 978-91-972690-8-7, 360 sidor

Demokratin är en av de viktigaste frågorna i debatten om Sveriges relationer till den Europeiska unionen. Hur förs denna demokratidebatt och vilka utmaningar och konflikter återspeglar den? Hur resonerar man egentligen om demokratin på högsta politiska nivå? Kan några förändringar i svensk demokratisyn utläsas?

I boken Så gott som demokrati analyseras hur demokratifrågan formulerades och behandlades i den svenska EU-debatten under de politiskt avgörande åren 1988-1994.
Boken visar att en förskjutning i demokratidebatten skett, där effektivititet, handlingskraft och sakpolitik blivit allt mer centrala begrepp. Har en omtolkning av demokratins innebörd skett, utan att det formulerats i klartext eller att konsekvenserna har uppmärksammats?

Boken är en analys av elitdebatten om EU och demokratin samt de förändrade villkoren för politik och demokrati i ett integrerat Europa.

* * *

"Detta är en av de mest intressanta politiska böckerna i år." (Björn Elmbrant, P1, 97.12.23)

"...demokratibegreppet håller på att förändras från att gälla procedurfrågor och folkligt deltagande till att allt mer handla om handlingskraft och effektivitet. Grovt uttryckt bevisar "demokratin" sin duglighet om den förmår genomföra beslut som stämmer med elitens ideologi: EMU-anslutning, marknadsanpassning och nedskärningar." (Olle Svenning, Aftonbladet 97.12.13 och 97.12.17)

"Hon visar hur argumenteringen [kring medborgarinflytandet] blev mer och mer praktisk-politisk, hur rätten att bestämma sköts i bakgrunden till förmån för förmågan att bestämma resultaten." (Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter 97.12.23)

"I dagens politiska debatt har demokrati närmast ett sakralt värde, det är en självklarhet som inte får ifrågasättas. Alla som gör anspråk på att vara seriösa debattörer måste "lösa" demokratifrågan, det vill säga få sin ståndpunkt att framstå som förenlig med demokratiska värden. Samtidigt visar Jacobssons studie att begrepp som demokrati och politik har börjat laddas med nya innebörder utan att man verkar inse konsekvenserna av det." (Rolf Lidskog, Nerikes Allehanda 98.01.15)

"skarpsinnigt /.../ övertygande " (Torbjörn Tännsjö, LO-tidningen 98.01.23)

"Omtolkningen av de olika demokrati- och suveränitetsbegreppen som faktiskt gjortdes i EU-debatten, speglar här en samhällsförändring. /.../ ...denna genomgång av den begreppsliga förändringen gör också de faktiska förändringarna i demokratins villkor oerhört tydliga. /.../ ... ringar också in grundproblemet, att demokratins former och demokratins funktioner håller på att skiljas åt, mer klargörande än vad mer provokativa - eller anklagande - debatter mellan ja- och nejanhängare lyckats göra." (Anne-Marie Lindgren, Tiden 1/98)

"Kerstin Jacobsson /../ visade att själva innebörden i ordet demokrati har omtolkats utan att detta har formulerats i klartext i den politiska debatten." (Torbjörn Freij, Dagen 98.03.06)

"Kerstin Jacobsson har skrivit en oerhört viktig bok. Genom skarpsinniga analyser visar hon hur eliten manipulerar begreppet demokrati." (Per Eli Sandén, Proletären 98:20)

"... en vass analys av demokratidiskussionen i vår EU-debatt." (Martin Kylhammar, Svenska Dagbladet 98.07.25)

"...Kerstin Jacobsson viser hvorledes de demokratikriterier der anvendes i forhold till EU er anderledes end de kriterier, der anvendes i forhold till nationalstater /.../ Effektivitetskriterier og muligheden for at nå praktiske politiske mål er vigtigere kriterier i den EU-relaterede demokratidebat, end de institutionaliserede demokratiske procedurer." (Dansk Sociologi nr 1/årgang 9, 1998)

"Kerstin Jacobsson visar /.../ att vi sedan i början på nittiotalet befinner oss i ett skede av radikal omdefinering av demokratibegreppet. Effektivitet och handlingskraft görs synonymt med demokrati medan det folkliga inflytandet över de politiska besluten allt mer tonas ned som det grundläggande i demokratin." (Tommy Jansson, Vänsterpress nr 10 1998)

"En ruskig historia - namnlös men lysande" (Karl-Erik Lagerlöf, Miljömagasinet 98.01.16)

"...erbjuder både nya insikter och igenkännandets glädje, samtidigt som den väcker tankar kring ett ständigt aktuellt ämne." (Malin Wreder, Häften för kritiska studier nr 4, 1998)

"Det finns /.../ en grundläggande skillnad i synen på demokratin, åtminstone om demokratins räckvidd. Motsättningen är inte entydigt vänster-höger; den ställer också politik mot teknokrati. En riktning, och den söker folkliga allianser, förordar deltagardemokrati och betraktar också demokratin som en procedurfråga, ett sätt att fatta beslut. En annan rikting inriktar sig mer på demokratins effektivitet: Hur ska goda beslut fattas? Tveklöst är det den sistnämnda riktningen som dominerar, främst inom teknokratin, den europeiska, den borgerliga och den socialdemokratiska. Denna demokratisyn, lysande presenterad i /..../ Kerstin Jacobssons Så gott som demokrati, vill snäva in den politiska och medborgerliga arenan. (Olle Svenning, Aftonbladet 2000.02.15)

_______
Lästips:

"Demokrati - Folkligt inflytande eller effektivitet? (Kerstin Jacobsson, Socialpolitik nr 1,1998)

"Demokratin under uppluckring" (Dalademokraten 98.02.27)

"Paradoxernas Europa" (Kerstin Jacobsson, SvD 98.07.25)

calzado tory burch
comprar tory burch
diseñador tory burch
tory burch 2015
tory burch azules precio
tory burch bridal
tory burch calzado
tory burch classic
tory burch comprar
tory burch madrid
tory burch madrid precios
tory burch moda
tory burch novias precios
tory burch online
tory burch online comprar
tory burch online españa
tory burch online kaufen
tory burch online madrid
tory burch online outlet
tory burch online store
tory burch online store australia
tory burch online store españa
tory burch online store europe
tory burch online store italia
tory burch online store spain
tory burch online store uk
tory burch outlet
tory burch outlet barcelona
tory burch outlet españa
tory burch outlet las rozas village
tory burch outlet madrid
tory burch outlet online
tory burch outlet online españa
tory burch outlet online zapatos
tory burch outlet opiniones
tory burch para novias zapatos novia
tory burch precios
tory burch precios 2013 zapatos
tory burch precios madrid
tory burch precios nueva york
tory burch precios outlet
tory burch sale
tory burch segunda mano
tory burch sexo en nueva york
tory burch shoes outlet
tory burch tienda official
tory burch tienda online
tory burch tiendas
tory burch tiendas barcelona
tory burch tiendas en españa
tory burch tiendas madrid
tory burch tiendas moda
tory burch tiendas online
tory burch venta online
tory burch wedding
tory burch zapatos
tory burch zapatos azules
tory burch zapatos azules precio
tory burch zapatos baratos
tory burch zapatos hombre
tory burch zapatos novia
tory burch zapatos novia precio zapatos
tory burch zapatos online
tory burch zapatos outlet
tory burch zapatos outlet zapatos
tory burch zapatos para hombre
tory burch zapatos precio
marca tory burch
rozas village tiendas
sandalias tory burch
venta tory burch
vestidos tory burch
zapatos tory burch online
zapatos tory burch online españa
zapatos tory burch outlet
tory burch zapatos mujer
tacones tory burch precio
zapatos tory burch segunda mano
zapatos tory burch outlet online
comprar zapatos tory burch
tory burch calzado zapatos para caballero
zapatillas tory burch hombre
bambas tory burch
tory burch mercadolibre
tenis tory burch masculino
precio de zapatillas tory burch originales
tory burch men precio
tory burchs mercadolibre
tory burch rebajas
outlet de tory burch
zapatos baratos tory burch
zapatos de tory burch precio
site officiel de tory burch
zapatos tory burch imitacion
tory burch catalogo
zapatos tory burch baratos
tory burch outlet online store
zapatos tory burch originales
tory burch precios españa
comprar zapatos tory burch españa
tory burch españa outlet
zapatos tory burch outlet españa
tory burch madrid outlet
zapatos tory burch españa
tory burch españa tienda
replicas tory burch españa
zapatos tory burch pumps
zapatos tory burch burlesque
zapatos estilo tory burch
comprar zapatos tory burch falsos
zapatos tory burch ofertas
cuanto cuestan unos tory burch
tory burch falsificaciones
zapatos imitacion tory burch españa
comprar zapatos estilo tory burch
comprar zapatos tory burch imitacion
imitacion tory burch online
imitacion tory burch baratos
imitacion tory burch precios
ofertas zapatos tory burch
cuanto cuestan unos tory burch shoes
tory burch ofertas
zapatos tory burch imitaciones
comprar zapatos tory burch online
zapatos tory burch precio
zapatos tory burch rebajas
zapatos tory burch falsos
comprar zapatos tory burch baratos