Kundvagnen


 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Jonny Hjelm - Amasoner på planen
Pris: 215,00 kr (202,83 kr)
Artikelnr: 196, isbn 978-91-89140-35-6
 Köp

Amasoner på planen.
Svensk damfotboll 1965-1980

Jonny Hjelm 
isbn 978-91-89140-35-6, 338 sidor

Den svenska fotbollen var fram till 1960-talets mitt en helt igenom manlig rörelse. Åren 1965–1970 förändrades detta. I denna bok skrivs historien om den svenska damfotbollens framväxt. Fem föreningar och distrikt står i centrum: Djurgården (Stockholm), Jitex (Göteborg), Öxabäck (Västergötland), Sandåkern (Västerbotten) och IFK Malmö (Skåne).
 
Varför lyckades just 1960-talets kvinnor med att få igång tävlingsinriktad fotboll när tidigare försök misslyckats? Damfotbollslagen bildades av unga kvinnor med anknytning till ”nya” kvinnogemenskaper på arbetsplatser, i utbildningssystemet och idrottsföreningarna. Kvinnorna var påverkade av 60-talets könsrollsdebatter, samtidigt som de var noga med att hålla distansen till ”feministerna” som uppfattades som alltför radikala och politiserande. Damfotbollens integrering i de lokala idrottsföreningarna under 1970-talet blev därför en opolitisk resultatinriktad kvinnokamp med krav på ”idrott på lika villkor”.
 
Jonny Hjelm är professor i historia vid Umeå universitet.
 
* * *
 
"Damfotbollen började i Umeå. Den första serien spelades på I20-orådet redan för 50 år sedan. /.../ Under sina efterforskningar har Jonny Hjelm gjort mängder av pikanta upptäckter. Som att 1971 års verksamhetsberättelse från Svenska Fotbollsförbundet inte innehöll en enda rad om damfotbollsverksamheten..." (Benny Stiegler, Västerbottens-Kuriren 2004.06.19)
 
"Även personer som inte känner sig hemma i fotbollens värld kan ha behållning av Jonny Hjelms bok, då den tillhör den kategori idrottsböcker där blicken lyfts och idrotten diskuteras utifrån ett annat perspektiv; ett perspektiv där det viktigaste inte nödvändigtvis är det som presteras vid träning och tävling." (Anders Rönmark, Sundsvalls Tidning 2004.08.11)
 
"Damfotbollens snabba expansion är en av de absolut viktigaste och mest iögonfallande förändringarna inom svensk fotboll under 1900-talet." (www.damfotboll.com 2004.08.25)
 
"Ännu ett baklängesmål av Fotbollsförbundet." (Magnus Sjöholm, Norrköpings Tidningar 2004.08.26)
 
"Boken Hjelm har skrivit är detaljerad och ett viktigt bidrag till damfotbollens historia /.../." (Ingela Kolfjord, idrottsforum.org/recensioner 2004.09.28)
 
"Efter andra världskriget genomgick fotbollen en allmän maskulinisering. Nu betonades att fotboll är en tuff och fysisk sport som kräver riktiga män. /.../ När damfotbollen kom tillbaka på 1970-talet återupprepades samma kritik som mot pionjärerna, visar historikern Jonny Hjelm i den läsvärda boken Amasoner på planen. (Åsa Linderborg, Aftonbladet 2004.09.25)
 
"Hjelm slår fast att damfotbollen växte fram underifrån och att det var kvinnorna själva som tog initiativet. /.../ Däremot förhöll sig de överordnade organen, distrikt och fotbollsförbund, avvaktande och passiva till en början. /.../ Kvinnorna var normbrytare." (Christer Nilsson, Hudiksvalls tidning 2004.10.28)
 
"...som historiebok är den oslagbar" (Bo Fuhrman, Norra Västerbotten 2004.11.05)
 
"I boken ges en förskräckande bild av manlig, testosteronstinn arrogans, men också nedlåtenhet bland 70-talets fotbollsspelare. /.../ Tillgång till fotbollsplanerna var inget de fick gratis, här fanns goda skäl att lufta uttryck som envetna fruntimmer, påstridiga damer och kvinnokraft." (Gunder Andersson, Helsingborgs Dagblad 2004.11.16)
 
"S S S . Ska man läsa den här boken bör man veta vad man har att vänta sig. /.../ Läsupplevelsen för den normalintresserade är i stort sett lika med noll." (Erik Niva, Aftonbladet Sport)
 
"Svensk damfotboll växte inte fram under feministiska förtecken, men kampen för utrymme på fotbollsarenorna inspirerades av den samtida feminismen, hävdar författaren. En såväl informativ som analytisk bok. Ett måste för en sportintresserad feminist!" (www.arbetaren.se/bokklubb)
 
"Han lyckas /.../ avliva den populära spridningsteori som säger att damfotbollens frö såddes i Öxabäck och att den sedan spred sig som ringar på vattnet över Sverige." (Ted Bjarme, Nationalencyclopedin 2005.04.13)
 
"För att svara på sina frågor och pröva sitt resonemang har Hjelm utfört ett imponerande och mycket omfattande forskningsarbete. /.../ Hjelms språk är också så fängslande och så lätt att följa att läsaren inte behöver riskera att drunkna eller tappa fotfästet i alla data som annars kanske fräsmt tilltalar så kallade kalenderbitare. /.../ Den historiska forskningen om kvinnors idrottande är knappast omfattande ur svensk synvinkel. Jonny Hjelms bidrag måste därför närmast betraktas som unikt i sitt slag, med undantag för Eva Olofsson avhandling från 1989, och som sådant är hans studie både viktig och efterlängtad. Hans verk ger ökad kunskap både om idrottsutvecklingen och om samhällstutvecklingen i stort under en period, då inte minst synen på kvinnlighet (och därmed även på manlighet) tycks ha genomgått särskilt stora förändringar. Låt oss hoppas att hans verk inspirerar många historiker framöver att fortsätta beskriva och analysera de svenska kvinnornas inträde på idrottsarenan. Jag väntar med spänning på flera studier - inte minst på Hjlems fortsättning om de efterföljande åren 1981-2005 - för de kommer väl?" (Karin Redelius, Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottsföreningens årsskrift 2005)