Kundvagnen


 
För att handikapprörelsen
ska nå politisk framgång måste det finnas en kollektiv identitet. Det är en process som aktualiserar också andra in­tressen och maktordningar än de som har med ­kroppars funktionalitet att göra. Den här boken handlar om identitet och rättvisekrav i handikapprörelsen. Hur konstrueras en gemensamma identitet när olika krav ska formuleras? Och vilka erfaren­heter kan ge legitimitet åt organisationens representanter? >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Tanten, vem är hon?
Tanten är oftast en äldre kvinna. Hon är tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra. Men när blir man egentligen tant?  >>>
Ingrid Söderlind & Kristina Engwall (red) - Barndom och arbete
Pris: 201,00 kr (189,62 kr)
Artikelnr: 246, isbn 978-91-89140-57-8
 Köp

Barndom och arbeteBarndom och arbete 

Ingrid Söderlind & Kristina Engwall (red)
isbn 978-91-89140-57-8, 250 sidor

Barns arbete beskrivs ofta som att de ”hjälper till”. Många föreställer sig att barn i Sverige inte längre arbetar och att skolan ersatt arbete. Men arbete har fortfarande en plats i barns vardag och det vi betraktar som arbete beror i hög grad på hur arbete definieras. Arbete kan vara både informellt och formellt, oavlönat och avlönat, utföras i och utanför hemmet. Vilken syn har barnen själva på arbete? Hur kontrollerar och definierar myndigheter barns arbete?

Barndom och arbete handlar om barns och ungas arbete under tiden 1950–2000. Boken synliggör den komplexitet som finns i barns relation till arbete och dess betydelse i samhället, i familjer och för barnen själva.

Bokens författare är Kristina Engwall, Gunilla Halldén, Tobias Samuelsson, Mats Sjöberg och Ingrid Söderlind. Författarna är knutna till Tema Barn, Linköpings universitet och Institutet för Framtidsstudier.

* * *

"Barn säler tulpaner och jultidningar, hämtar småsyskon på dagis och klipper gräs. Arbetet kan utgöra en viktig del i deras vardag, trots att de finns utanför den formella arbetsmarknaden." (Enikö Koch, Du och Jobbet 2008.11.14)

"Den allt längre obligatoriska skolgången har gjort att barnen försvunnit från arbetsmarknaden. Men arbetar gör de!" (Margareta Sörenson, Expressen 2008.12.22)

"Många svenska barn hjälper till mer hemma än vad deras föräldrar gjorde. Fasta arbetsuppgifter är vanligare nu än för 30 år sedan. Att båda föräldrarna arbetar mycket är en av förklaringarna -- att föräldrarna själva gjorde ganska lite en annan, konstarerar forskarna i antologin Barndom och arbete." (Maria Carling, Svenska Dagbladet  2009.02.06)

"... boken Barndom och arbete ger en övergripande och mångfacetterad bild av relationen mellan barn och arbete, ett ämne som allt för sällan diskuteras. Samtidigt lyckas författarna lyfta upp aspekter som berör vårt sätt att se på barn." (Erika Lundby, Locus 1/09)

"Historiskt sett har barns arbete varit betydelsefullt för både familjen och samhället. Under 1900-talet har detta förändrats i Sverige och vi lever nu i en tid där barn ska skyddas från arbete. På ett sätt har barn och arbete blivit varandras motsatser; barndom är avsaknad av arbete och den som arbetar har lämnat barndomen. Trots detta arbetar barn fortfarande." (Fredrik Lilja, Arbetarhistoria 1-2/2009)

"15-åringar lever inte precis som askungen på slottet. Dammsugning, tvätt, strykning eller matlagningär inte prioriterade sysslor om man säger så. Men föräldrar, klaga inte! Era barn gör faktiskt mer än vad ni själva gjorde som unga..." (Lena Strömberg, Hallands Nyheter 2009.05.06)

"...et viktig empirisk bidrag till forskningen om barnarbeidets historie, først og fremst fordi den belyser en periode som vet lite om." (Ellen Schrumpf, Tidsskrift for Velferdsforksning, vol. 12, Nr 2 2009)

"...man må derfor konkludere, at både i forntiden og i nutiden utgör børnearbejdet et vigtigt element i samfundsøkonomien. Børnearbejdets historie er altså ikke et overstående kapitel, hverken i virkelighedens verden - eller i historieskrivningens." (Ning de Coninck-Smith, Barn nr 3-4 2009)

"...en raekke prisvaerdige og inspirerende bestaebelser på at skrive børnearbejdets historie på ny. En historie med børn i rollen som aktører -- men også en historie, hvor børns bidrag till samfundsøkonomi og forandring synliggøres og tages allvarligt." (Ning de Coninck-Smith, Historisk Tidsskrift Bind 109, häfte 1, 2009)

______
Lästips: "Barn duger till arbete" (Maria Haldesten, Krönikan, Göteborgs-Posten 2008.10.06)