Kundvagnen


 
Utbildning, arbete, medborgarskap
Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor. Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet?  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Krisen i skolan
Svensk skola har utvecklats i en strävan efter att skapa likvärdighet. Utbildning skulle vara en rättighet och en skyldighet och den skulle vara lika för alla. Den skulle leda till en plats i arbetslivet, motverka klasskillnader och underlätta social rörlighet. Under 1990-talet förändrades denna modell i grunden.  >>>
Känslan för det allmänna
Vårt samhälle beskrivs ofta som ett slags kontrakt, med ömsesidiga förpliktelser mellan medborgare och stat. Men hur ser detta samhällskontrakt ut från medborgarens horisont?  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Jämställdhetens pris
Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Men hur står det egentligen till i jämställdhetens Sverige? Vad är det som händer när jämställdheten ska förverkligas? >>>
Hans Andersson - Spelets regler
Pris: 208,00 kr (196,23 kr)
Artikelnr: 240, isbn 978-91-89140-54-7
 Köp

Spelets reglerSpelets regler. Raggning och flirt på krogen 

Hans Andersson
isbn 978-91-89140-54-7, 304 sidor

Raggning och flirt intresserar de flesta. För män är samtalsämnet raggning snarast en sorts minsta gemensamma nämnare. Oavsett ålder, yrke eller intresse, fungerar det att snacka brudar och raggning. I delat samförstånd utbyter män gärna erfarenheter, teorier och anekdoter, medan kvinnor sällan är lika frispråkiga om sitt raggande.

Hur går det till att ragga? Vilka olika strategier för avvisanden och sexuella inviter använder män och kvinnor?

I Spelets regler studeras krogen som sexuell mötesplats. På krogen speglas könsideal och sexualnormer i vår kultur. Kvinnors strategier handlar om att välja ”rätt man” och avvisa påstridiga män. Samtidigt odlas föreställningar om mäns virilitet och raggning. Kvinnor uppfattar ofta blyga män som oattraktiva: män förväntas driva på och ta initiativ.

Spelets regler bygger på ingående intervjuer och fältstudier. Boken ger en inblick i raggandets och flirtandets oskrivna regler och de svårhanterade förväntningarna på hur det sexuella samspelet mellan könen ska se ut.

***

"Att så många personer (män) faktiskt går ut ensamma på krogen visste inte Hans Andersson när han började sin forskning. -Det förvånade mig. För en vanlig krogbesökare märks det kanske inte men när man studerar miljön lite närmare blir det tydligt. Jag har sett många ensamma män som suttit vid ett bord och inte pratat med någon på hela kvällen. Det kan inte vara så kul." (Erica Sjöström, Västerbottens-Kuriren Helg 2008.04.18)

"Förmåga att ragga tolkas som tecken på manlighet -- i alla fall av männen" (Fatima Grönblad, Göteborgs-Posten 2008.05.06)

På krogen har inget förändrats när det gäller mäns och kvinnors relationer. Första steget till kontakt tas av mannen, och kvinnorna samarbetar för att skydda varann." (Per Vallgårda, Dn.se 2008.05.16)

"För en del män känns kravet på att ta första steget påfrestande. -Det kan lätt bli ganska ensamt om man inte behärskar koderna, och det finns ganska mycket bitterhet och besvikelse bland männen, säger Hans Andersson." (Per Vallgårda, Vestmanlands Läns Tidning 2008.05.17)

"För kvinnorna är män som tafsar eller är påstridiga ett gissel. -Både män och kvinnor har sitt kors att bära på krogen, säger Hans Andersson." (Länstidningen Östersund 2008.05.17)

"Kvinnor hjälper ofta varandra mot oönskad uppvaktning. -Ser man att väninnan är besvärad av någon vid bordet hämtas hon till dansgolvet." (Norrbottens-Kuriren 2008.05.17)

"Det är upp till männen att ragga på rätt sätt och kvinnorna att vara till lags." (Forskning.se 2008.05.17)

"Helt passiva är de [kvinnorna] dock inte. De sitter inte bara och väntar på att en karl ska komma fram, säger Hans Andersson. Istället underlättar de för männen att ta kontakt genom att till exempel ställa sig ensamma vid bardisken eller söka ögonkontakt. (Elin Swedenmark, Aftonbladet 2008.05.19)

"-Män förväntas ta första steget och vara den som tar kontakt. Men det finns också sätt för kvinnor att underlätta för mannen att komma fram. /.../ Raggning är, enligt Hans Andersson, ett lite fult och smutsigt begrepp som förknippas med män. Kvinnor flirtar mer oskyldigt." (Petter Maaherra, Expressen 2008.05.20)

"Kvinnor vill inte uppfattas som desperata samtidigt som de inte vill vara för bittra eller avvisande. De går gärna ut i kompisgäng och flirtar eftersom de tygger att ordet 'ragga' är fulare." (Elin Sundh, SalongK.se 2008.05.20)

"-Man skal have fingerspridsfornimmelse og være langt fremme i skoen, men samtidigt også give hende til at vise, om hun er interesseret eller ej." (Ekstra Bladet 2008.05.28)

"Att gå på krogen är en social balansgång" (Maja Löfstedt, Vertex nr 5:2008)

"-Det verkar som om kvinnor helst inte sätter sig i en sitution där de riskerar att bli avvisade. De söker ögonkontakt men låter mannen gå fram och ta kontakt, säger Hans Andersson." (Conny Lindström, Metro 2008.05 29)

"Kvinnan ska vara passiv och mannen initiativtagande. Ett påstående som kan tyckas konservativt och gammeldags. Men sociologen Hans Anderssons färska och unika avhandling Spelets regler visar att det är just så det ser ut på krogen. Fortfarande." (Helena Welin, Helsingborgs Dagblad 2008.06.01)

"-Det kan vare vanskelig for menn å finne en balansgang mellom det å vise interesse eller vare å virke innpåsliten. Men hvis en kvinne vil ha en mann på krogen trenger hun bare å stille seg alene ved bardisken." (Geir Arne Johansen, Din Side 2008.06.02)

"...högintressant läsning för den som vill närma sig raggandets konst och spelregler från ett analytiskt perspektiv." (Västerbottens Folkblad 2008.06.05)

"...de flesta män på krogen är egentligen väldigt blyga, men vill uppfylla normen för hur en man raggar för en "erövring", där påstridighet exempelvis kan vara en av ingredienserna. Ofta blir det fel, eftersom kvinnor reagerar negativt på påstridighet." (Kenneth Staaf, Skaraborgsbygden, 2008.06.05)

"Kvinnor raggar inte, de flirtar. Och flirten är en lättsam lekfull handling, med anknytning till tvåsamhet." (Therese Danielsson, Barometern.se/ Oskarshamns-Tidningen, 2008.08.29)

"Spelets regler är en intressant och viktig avhandling, full av skarpsynta iakttagelser." (Inga-Lisa Lindqvist, Aftonbladet 2008.09.08)