Kundvagnen


 
Urban välfärd, effektiv energi
Framtidens städer måste byggas hållbart enligt FNs hållbarhetsmål. Vilka hinder och möjligheter finns i den energi­omställning som väntar den svenska bostads­sektorn? Hur ska vi klara en energi-effektivisering av t ex miljonprogramsområdena?  >>>
Klimatet och välfärden
Vår moderna livsstil bygger på ett kolberoende som styr sättet att organisera både arbete och produktion. I Klimatet och välfärden föreslås en ny svensk modell för industriell om­vandling som leder mot ett fossilfritt svenskt samhälle samtidigt som arbetslösheten ­reduceras.  >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
I väntan på asyl
Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner?  >>>
100 år av välfärdspolitik
Klas Åmark har gjort en unik analys av välfärdsstatens framväxt som saknar motstycke i tidigare forskning.  >>>
Bortom girigheten
Vilka överväganden får mäklare, bankchefer och finansiella rådgivare att missbruka sin position och lägga beslag på andra människors pengar? Social status har visat sig vara en viktig driv­kraft, liksom rädslan för att berätta om skulder och misslyckade affärer som kan sätta betydelsefulla livsprojekt på spel.  >>>
Metropolit
I det omdebatterade Metropolitprojektet har forskare i drygt 20 år följt mer än 15 000 barn som var födda 1953. Det handlade om att undersöka samhällets sociala skiktning, orsaker till brottslighet, uppväxtfamiljens betydelse för skolresultat och mycket annat. Kort sagt att svara på frågan varför vissa klarar sig bättre än andra.  >>>
Anne Grönlund & Björn Halleröd (red) - Jämställdhetens pris
Pris: 201,00 kr (189,62 kr)
Artikelnr: 238, isbn 978-91-89140-53-0
 Köp
Jämställdhetens prisJämställdhetens pris

Anne Grönlund & Björn Halleröd (red)
isbn 978-91-89140-53-0, 280 sidor

Svenskar är bäst i världen på jämställdhet. Alla vill ha jämställdhet, på arbetet och i familjen. På äktenskapsmarknaden söker vi inte längre ett komplement, utan en like. Men vad händer egentligen när jämställdheten ska förverkligas?

Par som strävar efter jämställdhet bråkar mer och upplever en större stress över att inte få tillvaron att gå ihop. Inte konstigt då att visionen ofta får ge vika. När våra ideal krockar med föreställningar om kärlek och tvåsamhet slår vi gärna på autopiloten istället för att förhandla om nya lösningar. Men med kunskap om jämställdhetens pris blir vi friare att välja hur vi vill leva våra liv.

Bokens författare är forskare i sociologi, socialt arbete och nationalekonomi: Anne Grönlund, Björn Halleröd, Peter Dellgran, Majen Espvall, Lars Evertsson, Karina Nilsson, Magdalena Norberg-Schönfeldt, Mikael Nordenmark, Charlott Nyman, Magnus Wikström.

* * *

"Jämställdhet -- bråkigt men bra. Svenska folket vill ha jämställdhet. Men jämställdhet har ett pris i form av bråk och konflikter. " (Aftonbladet 2008.01.04)

"...två personer oavsett kön som ska ta plats, gör det i varje ögonblick på bekostnad av den andres utrymme. Ligger du över hamnar jag under. Går jag före hamnar du automatiskt bakom." (Lotta Zenkert, Oskarshamns-Tidningen 2008.01.04)

"Könsrollerna bromsar jämställdheten. /.../ Kvinnor vill, kan och förväntas leva som män. Ska de samtidigt upprätthålla könsrollen som kvinnor så blir det problematiskt. Det är då vi kan tala om dubbelarbete /.../." (Maria Ringborg, Dagens Nyheter 2008.01.05)

"Den svenska jämställdhetspolitikens misslyckande handlar inte om att politiker gjort tekniska fel någonstans. /.../. Förändring av vardagens mönster kommer inte gratis som en skänk från maktens män. Det kräver hårt arbete som ingen kommer eller kan göra åt dig." (Erik Lindgren, Yelah.net, 2008.01.25)

"...varje bok som får det att knastra i huvudet är en lysande bok. /.../ Det är en välgärning att sammanställa dessa [forskningsresultat] på ett så tillgängligt sätt utan att förlora i precision. Det borde fler forskare göra." (P O Ågren, Västerbottens-Kuriren 2008.02.21)

"Jämställdhet är en kampsport" (Rasmus Malm, Göteborgs-Posten 2008.01.25)

"...om man gör det som förväntas av könsrollen vinner man i status hos omgivningen. -Det leder också till att vi uppmuntrar varandra att behålla våra traditionella könsroller." (Carina Dahlberg, Aktum Extra våren 2008)

"Det är tufft att driva igenom. Men ännu tuffare att leva utan." (Helsingborgs Dagblad 2008.02.03)

"Mycket snack -- lite jämställdhet. Även hos par som säger sig dela lika fixar hon två tredjedelar av hemarbetet. Det är inte bara orättvist. Det är livsfarligt." (Björn Solfors, Aftonbladet 2008.03.07)

"'Jämställdhetens pris' visar att vad som uppfattas delvis är politiskt bestämt. /.../... om vi verkligen trodde att  till exempel den enkildas välbefinnande efter en lyckad städdag är ett politiskt skapat välbefinnande skulle vi vara tvugna att inse att individen och hennes lycka inte enbart avgörs av henne själv, utan även av hennes smmanhang, av hennes medmänniskor, hennes kultur." (Nina Björk, Dagens Nyheter 2008.03.08)

"Nio av tio svenska par lever inte jämställt - vilket kan vara direkt livsfarligt." (Therése Andersson, SalongK.se 2008.03.17)

"Det är mycket som kan stjälpa även de ädlaste försök till balans: ekonomin, relationer, attityder och invanda synsätt på vad som bör falla på mannens eller kvinnans lott." (Vårdfacket nr 4 april 2008)

_____________
Lästips:

"Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida" (Dagens Nyheter 2008.01.04)

"Jämställdheten har ett högt pris -- därför lever vi kvar i gamla mönster" (Intervju med Mikael Nordenmark, Östersunds-Posten 2008.01.05)

"Kärlekens autopilot bromsar jämställdheten" (Anne Grönlund, TCO-tidningen 2008.01.22)

"Sjuklig ojämställdhet" (Sara Jeswani, Arbetaren 2008.03.04)

"...traditionella könsrollsmönster och genusidentiteter är seglivade företeelser, trots alla goda politiska föesatser om likhet." (Hans Norebrink, Tidningen Broderskap)

"Med imponerande skärpa sticker Grönlund hål på myten om flexibiliteten som mirakelkur för familjens 'vardagspusslande'. När vi arbetar spelar överhuvud taget ingen roll för hur mycket vi gör hemma, konstaterar Grönlund. Inte ens när män förvärvsarbetar mindre än sin partner utför de mer hemarbete." (Sara Eldén, Sociologisk forskning nr 3, 2008)

"Flexibilitet har blivit ett kodord för modern. Men vad gör den med oss? I arbetslivet finns en övertro på vad man kan åstadkomma med flexibilitet, anser forskaren Anne Grönlund. Den som själv kan bestämma när arbetsdagen börjar och slutar upplever mer konflikt mellan jobb och familj än den som har ett oflexibelt schema." (Anna Asker, Svenska Dagbladet 2009.01.29)

______
Lästips: "Gnällbältet" (Ann Heberlein, Expressen 2008.07.10)

"Gnäll till höger och vänster" (Heidi Avellan, Svenska Dagbladet 2008.07.19)