Kundvagnen


 
Tanten, vem är hon?
Tanten är oftast en äldre kvinna. Hon är tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett epitet som kan tillskrivas andra. Men när blir man egentligen tant?  >>>
Den svenska manligheten
I äldre dagars Sverige var den ideala manligheten intimt förknippad med äktenskapet. Var drogs gränsen mellan goda och dåliga äkta män? Läs mer!
Staden som ideologi
Kiruna är en stad som lever för och av sin gruvbrytning. Under senare tid har Kiruna uppmärksammats därför att den fortsatta malmbrytningen kräver att staden flyttas. Föreställningar och förväntningar som rör staden har blivit synliga.  >>>
Kampen om facket
Under 1970-talet försvagades både den fackliga identiteten och demokratin i det socialdemokratiska partiet. En orsak var ”Rosornas krig”, en annan var genusordningen; männen dominerade facket, medan kvinnor fick allt större inflytande i partiet.  >>>
Gymnasiet som marknad
Besluten att främja skolval och öka kommuners och skolors frihet att utforma sina verksamheter har lett till att skolan blivit en del av en marknad. Gymnasieskolan är särskilt konkurrensutsatt. Hur påverkas elever och anställda av skolans marknads-anpassning? >>>
Hela staden
Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas idag. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen. Genom olika nedslag i människors vardagsliv undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden.  >>>
Roland Cox m.fl. - Den kokta grodan
Pris: 0,00 kr (0,00 kr)
Artikelnr: 162, isbn 978-91-89140-15-8
 Köp

Den kokta grodanDen kokta grodan.
Underbemannat eller uthålligt arbetsliv?

Roland Cox (red)
isbn 978-91-89140-15-8, 200 sidor

(DEFINITIVT SLUT)

Idag blir allt fler människor sjukskrivna på grund av underbemanning och stress i arbetslivet. Brist på folk som ska göra jobbet medför allt oftare att arbetsglädjen och självförtroendet hos dem som är kvar blir sämre. Vad kan man göra? Hur kan man skapa ett mer uthålligt arbetsliv? Om detta handlar reportageboken Den kokta grodan.

Tio arbetslivsjournalister har träffat forskare, besökt olika arbetsplatser och träffat människor som berättar om effekterna av nedskärningar. De berättar om bantade och slimmmade arbetsorganisationer, men också om ”det goda företaget” där man arbetar långsiktigt för att skapa en bättre arbetsmiljö.

"Det gick inte att göra ett jobb att vara stolt över längre." (habiliterare)
"Jag befann mig i som en svart tunnel. Långt därframme såg jag pensionen som den enda möjligheten till befrielse." (lärare)
"Det är en sorg att ha förlorat arbetsglädjen, viljan att lära sig mer, skaparglädjen." (barnmorska)
"Med uttryck som 'personliga problem' avfärdar chefer folk som går in i väggen." (kontorsanställd)
"De företag som inte vårdar sin personals hjärnor löper själva risk att slås ut." (företagsekonom)

Författare: Roland Cox, Anna Holmgren, Eva Ekelöf, Bo Silfverberg, Claes Leo Lindwall, Ulla Kindenberg, Mats Utbult, Torbjörn Uhlin, Ragnhild Larsson och Ulla Lundström.

* * *

"Visst kan man skratta åt dagens svengelska management-rotvälska, men den här utmärkta boken visar att "downsizing" och "lean production." bara är nyspråk för rovdrift på människor. Terminologin liksom mentaliteten har spritt sig från den privata sekorn till den offentliga, med påföljd att underbemanning och otrygghet präglar allt större delar av ett arbetsliv där folk går sönder. Tio journalister ger i reportage och intervjuer en bild av det sorgliga tillståndet, men skisserar också vägar till ett mer humant - och på lång sikt mer ekonomiskt rationellt - samhälle." (Jan Ceder, GT 2000.12.13)

"Fram kliver flera arbetstagare och berättar om vad som låg bakom just deras genomklappning. Hur entusiasm och trivsel blev stress, hur arbetsdagarna blev allt längre och den tryckande känslan över bröstkorgen växte sig allt starkare. Hur stressen åt sig in i kroppen, tills orken en dag tog slut. Kroppen sade ifrån. Ett aktuellt samhällsfenomen ges ett ansikte, teorier och siffror - som boken också innehåller - kläs i kött och blod." (Sune Johannesson, Kristianstadsbladet 2000.12.09)

"Om man försöker lägga en levande groda i en kastrull med hett vatten reagerar den genom att hoppa upp igen. Om man däremot lägger lägger en groda i en kastrull med kallt vatten och sakta värmer upp det, simmar den runt i det allt hetare vattnet tills den är kokt. Se där en sedelärande historia som gett namnet åt en ny reportagebok om dagens slimmade arbetsliv. Här finns repotage från arbetsplatser, allt från Stadsteatern till apoteket, röster från forkare och andra kloka människor. Här finns de förskräckliga exemplen på hr det går när marknaden blir viktigare än människorna, men här finns också de goda exemplen och kanske en och annan lösning." (Lön & Jobb nr 14, 2000.12.13)

"Kostnadsjakten på många av dagens arbetsplatser leder till stressade och utbrända medarbetare. Problemet aktualiseras i boken Den kokta grodan, där Torbjörn Uhlin från Öllsjö är en av författarna. /.../ Men allt är inte nattsvart. Torbjör Uhlin berättar under rubriken "Växarkulturen" om åhusbon Kent Angergård och hans företagsfilosofi "Det goda företaget". -Kent Angergård står fören sällsynt ledarfilosofi, som bygger på humanistiska värderingar där personalen får plats och erbjuds trygghet, säger Torbjörn Uhlin. "-Det går att skapa trygghet i förändringsprocesser om man gör det på människornas villkor', säger Kent Angergård." (Jonas Karlsson, Norra Skåne 2000.12.28)

"Tio arbetslivsjournalister kommer här med en bok kring svensk arbetsliv av idag. Den fokuserar de stora förändringar som skett under 90-talet i svenskt arbetsliv. Ett omfattande intervjuarbete har gjorts med representanter såväl från den offentliga sektorn som det privata näringslivet och industrin. Författarna fokuserar främst på stora arbetsplatser där omfattande omorganisationer har gjorts under 90-talet. Konsekvenserna av dessa kartläggs väl. Mycket av negativ stress belyses, såsom rädslan att göra fel och långtidssjukskrivningar på grund av utbrändhet. Boken är rikligt illustrerad, dels med statistik och faktarutor, dels med välvalda fotografier och teckningar. Många av de verksamheter som beskrivs har det gemensamt att mer arbete ska utföras av färre personer och då helst med högre kvalitet än tidigare. Den välskrivna boken lägger stor vikt på hur den enskilde ska få möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation för att kunna leva upp till de höga mål som sätts i dagens arbetsliv." (Gunilla Melander, BTJ)

"... det är en i stora stycken mycket mörk bild av svenskt arbetsliv som målas upp, men det finns också positiva exempel." (Fastighetsfolket 2001-01-31)

"Ett viktigt inlägg i den pågående debatten om utbrändhet, en både vacker och lättläst bok." (Kompetens nr 0101 (2001-02-21)

"I Den kokta grodan beskriver arbetslivsjournalister/forskare hur problembilderna ser ut - med tonvikt på hur problemen ser ut i brancher som 'skär och slimmar' - och undan för undan ökar arbetsbelastningen på människorna som ändå blir kvar." (Farmacifacket 0101 (2001-02-14)

"Snabbfix av slutkörda medarbetare" (Ulla Lundström, Kapitel ur boken Den kokta grodan, Konferensvärlden 0102 (2001-03-21))