P Å   G Å N G . . .   N Y T T . . .   A K T U E L L T . . .  

 

Urban välfärd, effektiv energi
Ylva Norén Bretzer [red]
isbn 978-91-89140-91-2

Utbildning, arbete, medborgarskap [3e upplagan]
Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund [red]
isbn 978-91-89140-90-5

Utsatthetens röster
Zulmir Bečević
isbn 978-91-89140-89-9

Det långa 1990-talet – när Sverige förändrades
Kjell Östberg, Anders Ivarsson Westerberg & Ylva Waldemarson [red]
isbn 978-91-89140-88-2

Gymnasiet som marknad
Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm & Ulf Lundström
isbn 978-91-89140-87-5

Glimtar av jämställdhet
Anne Grönlund [red]
isbn 978-91-89140-86-1

Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell
Staffan Laestadius
isbn 978-91-89140-85-1

Född 1953. Folkhemsbarn i forskarfokus
Sten-Åke Stenberg
isbn 978-91-89140-83-7

Fattigdom, arbete och fostran. Välfärd i dåtidens Sverige
Kerstin Holmlund
isbn 978-91-89140-84-4

Barndom och migration
Maren Bak & Kerstin von Brömssen
isbn 978-91-89140-82-0

Kamper i handikapprörelsen. Resurser, erkännande, representation
Agneta Hugemark & Christine Roman
isbn 978-91-89140-81-3

Vård och ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält
Johan Edman
isbn 978-91-89140-79-0

Tanten, vem är hon? En (t)antologi
Marianne Liliequist & Karin Lövgren (red)
isbn 978-91-89140-80-6

Kampen om facket
Björn Horgby
isbn 978-91-89140-76-9

Den svenska väljaren
Magnus Hagevi (red)
isbn 978-91-89140-78-3

Från idé till politisk verklighet.
Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark

Sofie Cedstrand
isbn 978-91-89140-77-6

Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration?
Tapio Salonen (red)
isbn 978-91-89140-75-2

Hundra år av välfärdspolitik.
Välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige

Klas Åmark 
isbn 978-91-89140-39-4 (Ny upplaga)

Delaktig eller utanför.
Psykologiska perspektiv på hälsa och handikapp

Sven G Carlsson, Erland Hjelmquist & Ingvar Lundberg (red)
isbn 978-91-89140-11-0 (Ny upplaga)

Par i vetenskap och politik 
Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red)
isbn 978-91-89140-74-5

Familjer i tiden. Förhandling, kön och gränslöst arbete
Christine Roman & Helen Peterson
isbn 978-91-89140-73-8

Vägen till en väg 
Vicki Johansson
isbn 978-91-89140-72-1

Känslan för det allmänna 
Kerstin Jacobsson (red) 
isbn 978-91-89140-71-4

 


Information om kommande böcker presenteras kontinuerligt.
Välkommen åter!